MILIEUBELEIDSVERKLARING

De Camping Stel Roda de Barà wilt zijn inzet voor het milieu tonen, en is een van de eerste campings in Europa die een vrijwillig milieubeheersysteem heeft ingevoerd.

Om deze reden hebben wij in 1998 de implementatie van het milieubeheersysteem EMAS* getest, gepromoot door het “Dirección general de Calidad Ambiental del Departamento de Medio ambiente de la Generalitat de Cataluña” (Ministerie van milieu van de autonome regio Catalonië) en de “Federación Catalana de Campings” (Camping federatie van Catalonië).

In 2001 kregen we een nieuwe onderscheiding als erkenning van ons milieubeheersysteem, de “Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental” (badge voor milieukwaliteit), uitgereikt door de Generalitat van Catalonië.

Met de invoering van een MBS, is het de bedoeling om door te gaan met het minimaliseren van de impact die onze activiteiten kunnen veroorzaken op het milieu en het gewenste, en steeds noodzakelijker concept van duurzaam toerisme te bereiken, wat een stevige verbintenis tot voortdurende verbetering inhoudt op het vlak van dienstverlening aan onze klanten, alsook een maximaal respect voor het milieu.