Project Description

Gescheiden inzameling van afval. U kunt de containers voor de selectieve inzameling van papier, plastic, glas en organisch afval.